Ilekroć w niniejszej instrukcji i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznych Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. używa się skrótów, rozumie się przez nie:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP KSW S.A. - Biuletyn Informacji Publicznej Kopalni Soli „Wieliczka" Spółka Akcyjna

KSW S.A.   - Kopalnia Soli „Wieliczka" Spółka Akcyjna

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 luty 2021 09:52 Admin