Kontrole zewnętrzne Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. wykonywane są w szczególności przez:

 • Najwyższą Izbę Kontroli
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Wyższy Urząd Górniczy 
 • Agencję Rozwoju Przemysłu 
 • Krajową Administrację Skarbową
 • Okręgowy Urząd Górniczy 
 • Specjalistyczny Urząd Górniczy  
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska
 • Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 • Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych 
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Państwową Inspekcję Pracy

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 luty 2021 15:13 Admin
Artykuł został zmieniony. środa, 17 luty 2021 15:15 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:32 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:41 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:42 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:42 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:43 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:43 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:43 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:44 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:44 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:45 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:46 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:47 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:47 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:47 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:48 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:48 Admin
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 luty 2021 12:48 Admin
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 marzec 2021 21:42 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 sierpień 2021 07:58 Anna Włodarska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 sierpień 2021 07:59 Anna Włodarska