Dokumenty i kontrole

Kontrole zewnętrzne Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. wykonywane są w szczególności przez:

 • Najwyższą Izbę Kontroli
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Wyższy Urząd Górniczy 
 • Agencję Rozwoju Przemysłu 
 • Krajową Administrację Skarbową
 • Okręgowy Urząd Górniczy 
 • Specjalistyczny Urząd Górniczy  
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska
 • Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 • Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych 
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Państwową Inspekcję Pracy

 

Brak raportów