Zasady udostępniania materiałów archiwalnych podmiotów realizujących zadania publiczne określa Ustawa narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. Informacje przechowywane w archiwum zakładowym Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. udostępniane są na zasadach określonych w Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego obowiązującej od 1 stycznia 2011 r.


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 luty 2021 13:25 Admin
Artykuł został zmieniony. środa, 17 luty 2021 13:26 Admin
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 marzec 2021 21:41 Administrator